fb=
Soter-Line
Pedagógus-továbbképzés

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

Pedagógus-továbbképzés - "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

A pedagógus-továbbképzés megnevezése:

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére (60 kreditpont)

Alapítási engedély szám: 100 004/267/2011.

Alapító neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Tanító,
 • Tanár,
 • Könyvtáros,
 • Szociálpedagógus,
 • Gyógypedagógus,
 • Pedagógiai szakpszichológus,
 • Pszichológus,
 • Nevelőtanár

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító,
 • Tanár - szaktárgytól függetlenül

Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Munkaközösség vezető

spacer02

 
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés óraszáma 60 óra
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha L. tér)
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés kezdése 2015. április 17.
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés időpontjai 2014. április 17-18. és április 24-25. valamint 2 nap gyakorlat. Minden nap 9.00-17.00 h

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

pedagógus-továbbképzés időpontjai: 2015. április 17.

Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!

Egyedi megrendelés esetén kihelyezett képzést tartunk, melyhez csoportos árat biztosítunk.

A külső intézményi gyakorlatok egyeztetett időpontokban.

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés díja

Csak most 100 000 Ft / résztvevő. Az árak változhatnak a csoport létszámának függvényében! Csoportár megrendelés esetén: 12-15 fő/ 1 200 000 Ft

A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.

spacer02

Tanfolyamra jelentkezés

Jelentkezés "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére ITT!

Tanfolyamra jelentkezés

 

A pedagógus- továbbképzés célja:

- a pedagógusok szemléletváltásának elősegítése, és a résztvevők módszertani repertoárjának bővítése a szakmai hatékonyság érdekében. - a pedagógusok ismeretszerzése az egyéni és a csoportmunkában, a kooperatív tanulásszervezésben. - a résztvevők szemléletváltásának, módszertani megújulásának, az oktatásban bekövetkezett paradigmaváltás elfogadásához és alkalmazásához szükséges attitűdjeik alakulásának elősegítése. - a résztvevők módszertani kultúrájának fejlesztése, az aktuális szakirodalom felhasználásával, új foglalkoztatási formák kipróbálásával. - elméleti és gyakorlati útmutatás nyújtása szövegek, feladatlapok, hanganyagok feldolgozásához, melyet a tanítási gyakorlat során a pedagógusok közvetlenül hasznosíthatnak. - a résztvevők felkészítése az elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével, a nyitott nevelési-tanulási környezet újszerű megoldásaira, fejlesztéseire, azok adaptív átadására, bemutatására. - Az értékelés fejlesztő jellegének szerepe, a hozzátartozó módszerek alkalmazása, s az önfejlesztés formáinak elsajátítása.

A pedagógus továbbképzés program tartalmának rövid ismertetése:

A „Kezedben a kulcs, benned a létra” – módszertani képzés pedagógusok részére című 60 órás továbbképzés legfőbb célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra, hogy szakmai munkájuk során szakszerűen tudják alkalmazni azokat a módszereket, szakmai eljárásokat, melyek a mai körülöttünk állandó változásban lévő világ elvárásaihoz alkalmazkodnak. A továbbképzés tematikája minden elemében törekszik arra, hogy hozzájáruljon a pedagógusszerep korszerű értelmezéséhez, a változáshoz, a változtatáshoz, az új típusú pedagógiai szemlélethez. A képzés, bár nem tréning, de tartalmaz tréningjellegű elemeket, gyakorlatorientált és tevékenység-központú: a felnőttképzési kompetenciák fejlesztése mellett meghatározó szerepe van a gyakorlati feladatoknak. A 60 órás tanulási folyamatban a továbbképzés olyan minta értékű módszereket mutat be, melyeket a közoktatási intézményekben dolgozók, a napi gyakorlati munkájukban tudnak hasznosítani. A továbbképzés tartalmaz intézményi látogatásokat, helyszíni hospitálási lehetőségeket a továbbképzés helyszínéhez közeli településeken, ahol a továbbképzés résztvevői, a tanult módszereket, oktatásszervezési eljárásokat, a mindennapok gyakorlatában is láthatják. A kihelyezett intézményi óralátogatásokon, s az azt követő esetmegbeszéléseken, a résztvevőknek lehetőségük nyílik a kollégákkal való eszmecserére, betekintést nyerhetnek az adott intézmény életébe. Az interaktív tapasztalatcsere, minden esetben az egymástól való tanulást, az intézményi jó gyakorlatok, módszerek átvételét jelentheti a továbbképzés résztvevői számára. A tanítási-tanulási folyamat során, a korszerű tanulásszervezési módszerek bemutatásával egyrészt ötleteket, másrészt segédanyagokat, forgatókönyveket kapnak a pedagógusok a tanórai munkájuk, de az iskolai projektnapok, témahetek megtervezéséhez, megszervezéséhez is. A képzés tematikája áttekinti a változás-változtatás előfeltételeit, a korszerű pedagógusszerephez szükséges kompetenciákat, a reflexió jelentőségét, s felhasználva a pedagógusok előzetes tapasztalatait, motiválja őket a kipróbálásra, az adaptációra, s az információszerzés különböző módjaira.

A pedagógus-továbbképzés teljesítésének formai követelményei:

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80 százaléka. Egyéb formai követelmények (Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel) Az elkészített zárómunka (portfólió) leadása a képzés befejezését követő két héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:

A pedagógus-továbbképzés résztvevői: - ismerkedjenek meg a legújabb módszertani eljárásokkal; - az elméleti oktatás során megszerzett ismereteket használják az óratervek, projektnapok összeállításakor; - tudják alkalmazni a személyes támogatás, és a közvetlen tanulás segítés módszereit, technikáit; - a fejlesztő értékeléshez ismerjék a visszacsatolás különféle formáit; - próbálják ki a nevelési-tanulási környezet újszerű megoldásait, a nyitott oktatási formákat; - képesek legyenek az új tanítási anyagokat, szemelvényeket, digitális tananyagokat, a tréning során elsajátított módszerekkel feldolgozni; - ismerjék és használják a kooperatív technikákat, ismerjék a csoport kialakulásának, működésének, dinamikájának alapvető törvényszerűségeit; -legyenek jártasak a saját intézményük csoportfolyamataiban, és ismerjék a szakmai együttműködések színtereit; -legyenek képesek - az intézménylátogatások, hospitálások során szerzett szakmai tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok megismerése után - saját innovációs célokat megjelölni!

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!

Nincs még nyelvvizsgád?
Nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok
Ingyenes képzések
Akciós nyelvtanulás


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam - új OKJ | Államháztartási mérlegképes könyvelő - új OKJ | Banki, befektetési termékértékesítő új OKJ-s szakképesítés | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés - új OKJ | Biztosítási tanácsadó tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam - új OKJ | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam - új OKJ | Ellenőrzési szakelőadó - új OKJ | IFRS mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Jövedéki ügyintéző tanfolyam- új OKJ | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés - új OKJ | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés - új OKJ | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés - új OKJ | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés - új OKJ | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés - Új OKJ | Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) - új OKJ | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Szakképesített bankreferens - új OKJ | Számviteli ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Termékdíj ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés - új OKJ | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző - új OKJ | Csoportos fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness instruktor képzés - új OKJ | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam - új OKJ | Fitness-wellness instruktor - új OKJ | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés - Új OKJ | Közművelődési szakember I. - új OKJ | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs - új OKJ | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés - új OKJ | Sportedző (a sportág megjelölésével) - új OKJ | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser - új OKJ | Személyi edző - új OKJ | Közművelődési szakember képzés II. - új OKJ | Közösségfejlesztő animátor képzés - új OKJ | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam - új OKJ | Rendezvénytechnikus képzés - új OKJ | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés - új OKJ | Divat- és stílustervező tanfolyam - új OKJ | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés - új OKJ | Eladó tanfolyam - Eladó képzés - új OKJ | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam - új OKJ | Kereskedő tanfolyam - új OKJ | Logisztikai ügyintéző - új OKJ | Műszakicikk-eladó tanfolyam - új OKJ | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ügyviteli titkár - új OKJ | Vállalkozási és bérügyintéző - új OKJ | Vámügyintéző tanfolyam - új OKJ | Ingatlankezelő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanközvetítő tanfolyam - új OKJ | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam - új OKJ | Társasházkezelő tanfolyam - új OKJ | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam - új OKJ | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca) - új OKJ | Festő tanfolyam és képzés - új OKJ | Grafikus tanfolyam - új OKJ | Hangmester - új OKJ | Hangosító tanfolyam és képzés - új OKJ | Hangosítórendszer tervező technikus - új OKJ | Jelmeztervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Kiadványszerkesztő - új OKJ | Korrektor tanfolyam és képzés - új OKJ | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam - új OKJ | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés - új OKJ | Női szabó tanfolyam és képzés - új OKJ | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés - új OKJ | Raktáros tanfolyam - új OKJ | Ruhaipari technikus - új OKJ | Segédkönyvtáros képzés - új OKJ | Stúdióvezető képzés és tanfolyam - új OKJ | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés - új OKJ | Targoncavezető tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi előadó tanfolyam - új OKJ | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam - új OKJ | Világítástechnikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Gyorséttermi ételeladó - új OKJ | Idegenvezető tanfolyam - új OKJ | Konyhai kisegítő tanfolyam - új OKJ | Pincér tanfolyam - új OKJ | Szakács tanfolyam - új OKJ | Szállodai recepciós - új OKJ | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam - új OKJ | Utazásügyintéző tanfolyam - új OKJ | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó eladó tanfolyam - új OKJ | Vendéglátó-üzletvezető - új OKJ | Biztonságszervező képzés - új OKJ | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző - új OKJ | Irodai asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam - új OKJ | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés - új OKJ | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam - új OKJ | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam - új OKJ | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam - új OKJ | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés - új OKJ | Mentálhigiénés asszisztens - új OKJ | Óvodai dajka képzés és tanfolyam - új OKJ | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés - új OKJ | Szociális asszisztens tanfolyam - új OKJ | Szociális gondozó és ápoló - új OKJ | Szociális szakgondozó - új OKJ | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző - új OKJ | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés - új OKJ | CAD-CAM informatikus képzés - új OKJ tanfolyam | Gazdasági informatikus képzés, új OKJ tanfolyam | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés - új OKJ | Informatika | Informatikai rendszergazda - új OKJ | IT mentor - új OKJ | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam - új OKJ | Számítógép-szerelő, -karbantartó - új OKJ | Számítógépes adatrögzítő - új OKJ | Számítógépes műszaki rajzoló - új OKJ | Szoftverfejlesztő tanfolyam - új OKJ | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda - új OKJ | Távközlési és informatikai hálózatszerelő - új OKJ | Távközlési technikus - új OKJ | Távközlési üzemeltető - új OKJ | Webmester tanfolyam - új OKJ | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés Budapest szívében.
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére
Soter-Line Oktatási Központ