fb=
Soter-Line
Pedagógus-továbbképzés

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

Pedagógus-továbbképzés - "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

A pedagógus-továbbképzés megnevezése:

Kreditérték: 60 pont

Alapítási engedély szám: 100 004/267/2011.

Alapító neve: Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

A jelentkezés feltételei (egyetem és/vagy főiskola):

 • Tanító,
 • Tanár,
 • Könyvtáros,
 • Szociálpedagógus,
 • Gyógypedagógus,
 • Pedagógiai szakpszichológus,
 • Pszichológus,
 • Nevelőtanár

Kik számára javasoljuk a pedagógus-továbbképzés elvégzését?

 • Tanító,
 • Tanár - szaktárgytól függetlenül

Milyen munkakör betöltésekor jelent előnyt a pedagógus-továbbképzés elvégzése?

 • Intézményvezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Diákönkormányzatot segítő pedagógus
 • Munkaközösség vezető

spacer02

 
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés óraszáma 60 óra
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés helyszíne Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (Blaha L. tér)
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés kezdése 2015. október 2.
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés időpontjai

2015. május2-3, 10-11, és 2 nap gyakorlat. Naponta 9.00-17.00 h

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére

pedagógus-továbbképzés időpontjai: 2015.  október 2.

Rugalmasan alkalmazkodunk a megrendelő igényeihez!

Egyedi megrendelés esetén kihelyezett képzést tartunk, melyhez csoportos árat biztosítunk.

A külső intézményi gyakorlatok egyeztetett időpontokban.

"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés díja

120 000 Ft / résztvevő. Az árak változhatnak a csoport létszámának függvényében! Csoportár megrendelés esetén: 12-15 fő/ 1 200 000 Ft

A tanfolyam díját rendezheti utalással: Bankszámlaszámunk: 11708001-20366780Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában szíveskedjen feltüntetni - a képzés pontos megnevezését és a képzésen résztvevő személy nevét! Lehetőség van pénztári befizetésre is. Pénztárunk nyitvatartása megtekinthető ITT.

spacer02

Tanfolyamra jelentkezés

Jelentkezés "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére ITT!

Tanfolyamra jelentkezés

 

A pedagógus- továbbképzés célja:

- a pedagógusok szemléletváltásának elősegítése, és a résztvevők módszertani repertoárjának bővítése a szakmai hatékonyság érdekében. - a pedagógusok ismeretszerzése az egyéni és a csoportmunkában, a kooperatív tanulásszervezésben. - a résztvevők szemléletváltásának, módszertani megújulásának, az oktatásban bekövetkezett paradigmaváltás elfogadásához és alkalmazásához szükséges attitűdjeik alakulásának elősegítése. - a résztvevők módszertani kultúrájának fejlesztése, az aktuális szakirodalom felhasználásával, új foglalkoztatási formák kipróbálásával. - elméleti és gyakorlati útmutatás nyújtása szövegek, feladatlapok, hanganyagok feldolgozásához, melyet a tanítási gyakorlat során a pedagógusok közvetlenül hasznosíthatnak. - a résztvevők felkészítése az elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével, a nyitott nevelési-tanulási környezet újszerű megoldásaira, fejlesztéseire, azok adaptív átadására, bemutatására. - Az értékelés fejlesztő jellegének szerepe, a hozzátartozó módszerek alkalmazása, s az önfejlesztés formáinak elsajátítása.

A pedagógus továbbképzés program tartalmának rövid ismertetése:

A „Kezedben a kulcs, benned a létra” – módszertani képzés pedagógusok részére című 60 órás továbbképzés legfőbb célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra, hogy szakmai munkájuk során szakszerűen tudják alkalmazni azokat a módszereket, szakmai eljárásokat, melyek a mai körülöttünk állandó változásban lévő világ elvárásaihoz alkalmazkodnak. A továbbképzés tematikája minden elemében törekszik arra, hogy hozzájáruljon a pedagógusszerep korszerű értelmezéséhez, a változáshoz, a változtatáshoz, az új típusú pedagógiai szemlélethez. A képzés, bár nem tréning, de tartalmaz tréningjellegű elemeket, gyakorlatorientált és tevékenység-központú: a felnőttképzési kompetenciák fejlesztése mellett meghatározó szerepe van a gyakorlati feladatoknak. A 60 órás tanulási folyamatban a továbbképzés olyan minta értékű módszereket mutat be, melyeket a közoktatási intézményekben dolgozók, a napi gyakorlati munkájukban tudnak hasznosítani. A továbbképzés tartalmaz intézményi látogatásokat, helyszíni hospitálási lehetőségeket a továbbképzés helyszínéhez közeli településeken, ahol a továbbképzés résztvevői, a tanult módszereket, oktatásszervezési eljárásokat, a mindennapok gyakorlatában is láthatják. A kihelyezett intézményi óralátogatásokon, s az azt követő esetmegbeszéléseken, a résztvevőknek lehetőségük nyílik a kollégákkal való eszmecserére, betekintést nyerhetnek az adott intézmény életébe. Az interaktív tapasztalatcsere, minden esetben az egymástól való tanulást, az intézményi jó gyakorlatok, módszerek átvételét jelentheti a továbbképzés résztvevői számára. A tanítási-tanulási folyamat során, a korszerű tanulásszervezési módszerek bemutatásával egyrészt ötleteket, másrészt segédanyagokat, forgatókönyveket kapnak a pedagógusok a tanórai munkájuk, de az iskolai projektnapok, témahetek megtervezéséhez, megszervezéséhez is. A képzés tematikája áttekinti a változás-változtatás előfeltételeit, a korszerű pedagógusszerephez szükséges kompetenciákat, a reflexió jelentőségét, s felhasználva a pedagógusok előzetes tapasztalatait, motiválja őket a kipróbálásra, az adaptációra, s az információszerzés különböző módjaira.

A pedagógus-továbbképzés teljesítésének formai követelményei:

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80 százaléka. Egyéb formai követelmények (Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel) Az elkészített zárómunka (portfólió) leadása a képzés befejezését követő két héten belül.

Az előírt tartalmi követelmények:

A pedagógus-továbbképzés résztvevői: - ismerkedjenek meg a legújabb módszertani eljárásokkal; - az elméleti oktatás során megszerzett ismereteket használják az óratervek, projektnapok összeállításakor; - tudják alkalmazni a személyes támogatás, és a közvetlen tanulás segítés módszereit, technikáit; - a fejlesztő értékeléshez ismerjék a visszacsatolás különféle formáit; - próbálják ki a nevelési-tanulási környezet újszerű megoldásait, a nyitott oktatási formákat; - képesek legyenek az új tanítási anyagokat, szemelvényeket, digitális tananyagokat, a tréning során elsajátított módszerekkel feldolgozni; - ismerjék és használják a kooperatív technikákat, ismerjék a csoport kialakulásának, működésének, dinamikájának alapvető törvényszerűségeit; -legyenek jártasak a saját intézményük csoportfolyamataiban, és ismerjék a szakmai együttműködések színtereit; -legyenek képesek - az intézménylátogatások, hospitálások során szerzett szakmai tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok megismerése után - saját innovációs célokat megjelölni!

Soter-Line a Facebookon!

Keressen minket Facebookon is!!!


Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen tájékoztathassuk új tanfolyamainkról, akcióinkról!

Az Ön vezetékneve


Az Ön keresztneve

Az Ön e-mail címe

Akciós nyelvtanulás
jobbsav 1 jobbsav 10 jobbsav 10 jobbsav 11 jobbsav 2 jobbsav 4 jobbsav 4 jobbsav 6 jobbsav 7 jobbsav 8 jobbsav 9 jobbsav 9
 
spacer

Adótanácsadó tanfolyam | Államháztartási mérlegképes könyvelő | Banki, befektetési termékértékesítő | Bérügyintéző tanfolyam, bérügyintéző képzés | Biztosítási tanácsadó tanfolyam | Biztosításközvetítő (függő és független) tanfolyam | Biztosításközvetítő hatósági képzés és vizsga | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés és tanfolyam | Ellenőrzési szakelőadó | IFRS mérlegképes könyvelő képzés  | Jövedéki ügyintéző tanfolyam | Közbeszerzési referens tanfolyam, képzés | Mérlegképes könvvelő képzések  | Okleveles adóellenőrzési szakértő képzés  | Okleveles forgalmiadó szakértő képzés  | Okleveles jövedelemadó-szakértő képzés | Okleveles nemzetköziadó-szakértő képzés | Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens tanfolyam | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés | Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés és vizsga | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) | Pénzügyi ügyintéző tanfolyam | Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | Szakképesített bankreferens | Számviteli ügyintéző tanfolyam | Termékdíj ügyintéző tanfolyam | Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés  | Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző | Csoportos fitness instruktor képzés  | Fitness instruktor képzés  | Fitness-wellness asszisztens tanfolyam | Fitness-wellness instruktor | Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés | Közművelődési szakember I. | Pedagógiai és családsegítő munkatárs | Rehabilitációs nevelő, segítő képzés | Sportedző (a sportág megjelölésével)  | Sportoktató tanfolyam (a sportág megjelölésével) | Sportszervező, -menedzser  | Személyi edző  | Közművelődési szakember képzés II. | Közösségfejlesztő animátor képzés | Kulturális rendezvényszervező tanfolyam | Rendezvénytechnikus képzés | Segédlevéltáros és ügykezelő képzés  | Divat- és stílustervező tanfolyam | ECDL tanfolyam | Boltvezető képzés | Eladó tanfolyam - Eladó képzés | Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó tanfolyam | Kereskedő tanfolyam  | Logisztikai ügyintéző | Műszakicikk-eladó tanfolyam | Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Ügyviteli titkár | Vállalkozási és bérügyintéző  | Vámügyintéző tanfolyam  | Ingatlankezelő tanfolyam | Ingatlanközvetítő tanfolyam | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam  | Társasházkezelő tanfolyam | Dekoratőr képzés, dekoratőr tanfolyam | Emelőgépkezelő tanfolyam (kivéve targonca)  | Festő tanfolyam és képzés | Grafikus tanfolyam | Hangmester | Hangosító tanfolyam és képzés | Hangosítórendszer tervező technikus  | Jelmeztervező tanfolyam és képzés | Kiadványszerkesztő  | Korrektor tanfolyam és képzés  | Lakberendező képzés és tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam  | Műtárgyvédelmi asszisztens képzés | Női szabó tanfolyam és képzés  | Nonprofit menedzser tanfolyam és képzés | Raktáros tanfolyam | Segédkönyvtáros képzés | Stúdióvezető képzés és tanfolyam  | Színháztechnikus, szcenikus tanfolyam és képzés  | Targoncavezető tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam  | Világítástechnikus képzés és tanfolyam  | Gyorséttermi ételeladó  | Idegenvezető tanfolyam  | Pincér tanfolyam | Szakács tanfolyam | Szállodai recepciós | Turisztikai szervező, értékesítő tanfolyam  | Utazásügyintéző tanfolyam  | Vendéglátásszervező-vendéglős tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam | Vendéglátó-üzletvezető | Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő tanfolyam | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző | Irodai asszisztens tanfolyam | Szállítmányozási ügyintéző tanfolyam | Foglalkozás-szervező tanfolyam és képzés  | Gyermek- és ifjúsági felügyelő tanfolyam  | Gyermekotthoni asszisztens tanfolyam  | Házi időszakos gyermekgondozó tanfolyam | Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés | Mentálhigiénés asszisztens  | Óvodai dajka képzés és tanfolyam | Szenvedélybeteg gondozó tanfolyam és képzés | Szociális asszisztens tanfolyam | Szociális gondozó és ápoló | Szociális szakgondozó | Szociális, gyermek- és ijfúságvédelmi ügyintéző  | Tánc instruktor képzés és tanfolyam | Adatbázis kezelő tanfolyam és adatbázis kezelő képzés | CAD-CAM informatikus képzés | Gazdasági informatikus képzés | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés | Informatika | Informatikai rendszergazda | IT mentor | Műszaki informatikus képzés és tanfolyam | Számítógép-szerelő, -karbantartó | Számítógépes adatrögzítő  | Számítógépes műszaki rajzoló | Szoftverfejlesztő tanfolyam | Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda  | Távközlési és informatikai hálózatszerelő | Távközlési technikus | Webmester tanfolyam | Angol nyelvtanfolyam | Német nyelvtanfolyam | Nyelvtanfolyam Budapest | Angol nyelvtanfolyam Budapest | Német nyelvtanfolyam Budapest | Soter Kölyök Klub - Nyelvi táborok | Pedagógus továbbképzés Tartalom: Felnőttképzés, OKJ tanfolyamok és képzések - Soter-Line Oktatási Központ | Keresés: "Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére pedagógus-továbbképzés Budapest szívében.
"Kezedben a kulcs, benned a létra" – módszertani képzés pedagógusok részére
Soter-Line Oktatási Központ